03-12-2018

MIDSUMMER NIGHT'S DROLL

MIDSUMMER NIGHT'S DROLL

Sheakspear w nowej odsłonie


Droll to krótki komiczny skech, który powstał podczas Purytańskiego Interregnum w Anglii. Ponieważ przedstawienia teatralne były w tym czasie zabronione, aktorzy opracowywali na bazie sztuk elżbietańskich krótsze formy rozrywkowe w celu obejścia ograniczeń i wykonywali  drolle w karczmach i na targach na improwizowanych scenach często nielegalnie, by zarabiać pieniądze. Prezentowana sztuka to luźna, komiczna przeróbka fragmentu „Snu nocy letniej” Szekspira. Przedstawienia odbyły się na scenie TEATRU IMKA przy ulicy Konopnickiej 6 w dniach 3-7 grudnia.